Письмо президента Всемирной Федерации петанка

1

Это письмо было получено президентом Украинской Федерации петанка Петром Гойсом от президента Всемирной Федерации петанка и провансальской игры Клода Азема.

Именно в эту Федерацию входит наш клуб.

Вот перевод, а ниже оригинал.

ПАРИЖ. 12 жовтня 2013.

Пане Президенте, мій дорогий Петро,

після того, як в четвер я отримав цього дивного листа від пана Леськів, про який я тебе вже повідомив, я спішу тебе ще раз завірити в тому, що твоя федерація є єдина визнана Міжнародною Федерацією Петанку та Прованської гри та такою, що належить до неї з 2006 р., для того щоб ти міг на це посилатися звертаючись до політичних, адміністративних та спортивних кіл твоєї країни.

З того часу ми регулярно співпрацюємо і ти також пройшов стажування в Москві та Братиславі, що були проведені відповідальними керівниками Міжнародної Федерації.

Ми це вже підтвердили в 2011 році під час зборів організованих в Києві де ми були обидва з відповідальними керівниками Уряду і Національного Спортивного Комітету, в присутності двох французьких відповідальних керівників – один з яких відповідальний за навчальний сектор, інший за суддів, хід зустрічі мав,так би мовити, офіційний характер.

Внаслідок ця співпраця була ще більше зміцнена тому, що в минулому місяці, ми відрядили французького спеціаліста презентувати та пропагувати Петанк в початкових школах Рівненської області. В той же час викладачі молодшої школи цієї області зараз стажуються у Франції в рамках франко-українського обміну і зможуть використати цілий день для підготовки інструкторів з Петанку, які зможуть сприяти розвитку нашого спорту в їхніх закладах.

Таким чином, як ми вже поговорили тут, у Римі, де в даний час відбуваються Європейські чемпіонати серед Чоловіків та у Мотобані на минулому тижні під час світових чемпіонатів серед Жінок, я буду персонально присутній в Україні з 30 квітня по 5 травня наступного року, щоб прийняти участь в міжнародному змаганні в Ужгороді та посприяти приведенню в дію стажування з підготовки тренерів та консультантів.

Я збираюся написати лист Міністру відповідальному за спорт в твоїй країні та у Національний Спортивний Комітет, щоб висловити своє здивування дією Пана Леськів та знову підкреслити про нашу підтримку твоєї федерації.

Будь люб’язний також передати мій лист клубам-членам федерації, котрі були дивним чином вказані як такі, що належать до об’єднання створеного Паном Леськів, не будучи проінформованими, що було так само, як і в випадку з тобою, призначеного віце-президентом без твого відома!

Я тебе запевняю в моїй дружбі та в повній підтримці Міжнародної Федерації Петанку та Прованської Гри в твоїй дії на благо пропагування та розвитку Петанку в Україні.

Claude Azema
President de la FIPJP

Переклад виконаний Заломайкіною Світланою 5 листопада 2013р.

Оригинал

Paris le 12 octobre 2013

Monsieur le Président, mon cher Peter,

Suite à l’étrange courrier que j’ai reçu jeudi de M. Leskiv et dont je t’ai déjà fait part, je tiens à te réaffirmer, afin que tu puisses en faire état auprès de toutes les autorités politiques, administratives ou sportives de ton pays, que ta fédération est la seule à être reconnue par la FIPJP à laquelle elle appartient depuis 2006.

Nous collaborons régulièrement depuis et tu as même suivi des stages de formation animés par des responsables de la Fédération Internationale à Moscou et Bratislava.

Nous avions déjà affirmé cela en 2011 lors d’une réunion organisée à Kiev où nous étions tous les deux avec des responsables du Gouvernement et du Comité National des Sports et en présence de deux cadres français — l’un pour les éducateurs, l’autre pour les arbitres — au cours de laquelle cette existence avait été en quelque sorte officialisée.

Depuis cette coopération a encore été renforcée puisque nous avons envoyé, le mois dernier, un éducateur français pour mener une action de présentation et de promotion de la Pétanque dans des écoles primaires de la région de Rivne. D’ailleurs des instituteurs et institutrices de cette région, actuellement en stage en France dans le cadre d’échanges franco-ukrainiens bénéficieront d’une journée de formation pour éducateurs de Pétanque afin qu’ils puissent promouvoir  notre sport dans leurs établissements.

Ainsi que nous avons parlé ici à Rome, où se déroulent actuellement les championnats d’Europe des Hommes, et à Montauban la semaine dernière lors des championnats du monde des Féminines, je serai personnellement présent en Ukraine du 30 avril au 5 mai prochains pour participer au concours international d’Oujgorod et animer un stage d’entraîneur et de coaching.

Je vais écrire au Ministère chargé des sports de ton pays et au Comité National des sports pour m’étonner de la démarche de M. Levski et leur réaffirmer notre soutien à ta fédération.

Tu voudras bien également communiquer cette lettre aux clubs membres de ta fédération, dont certains ont curieusement été indiqués comme appartenant au groupement créé par M. Leskiv, sans qu’ils en aient été informés, ce qui a également été le cas pour toi, désigné comme vice-président à ton insu !

En attendant je t’assure de toute mon amitié et de la totale confiance de la FIPJP dans ton action en faveur de la promotion et du développement de la Pétanque en Ukraine.

Claude AZEMA
Président de la FIPJP

Комментарий о “Письмо президента Всемирной Федерации петанка

Добавить комментарий